भोटेकोशी गाउँपालिका मा यहाँहरु लाई हार्दिक स्वागत् छ।

पूर्व कर्मचारी

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
पूर्ण बहादुर शाखकर्मी कार्यकारी अधिकृत प्रशासन 9865455817
शम्भु पौडेल सव इन्जिनियर ९६२११६३३६६