भोटेकोशी गाउँपालिका मा यहाँहरु लाई हार्दिक स्वागत् छ।

पूर्व कर्मचारी

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
पूर्ण बहादुर शाखकर्मी कार्यकारी अधिकृत प्रशासन 9865455817
शम्भु पौडेल सव इन्जिनियर ९६२११६३३६६
नकुल के.सी. शिक्षा सहायक प्रमुख ९८४३१६७१८७