भोटेकोशी गाउँपालिका मा यहाँहरु लाई हार्दिक स्वागत् छ।

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

बजेट नीति तथा कार्यकम

७५/७६ 07/16/2018 - 10:18 PDF icon Income.pdf, PDF icon budget_policy_program.pdf