FAQs Complain Problems

७९/८०

सेवा करारमा शिक्षक आवश्यकता सम्बन्धि सूचना (दोस्रो पटक प्रकाशित)

दस्तावेज: 

2079 चैत्र २ गते को कार्यपालिका बैठक निर्णय

2079 फागुन २३ गते को कार्यपालिका बैठक निर्णय

करार सम्झौता सम्बन्धि सूचना

दस्तावेज: 

अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना ( एम आइ एस अपरेटर, रोजगार सहायक, उद्यम विकास सहजकर्ता)

दस्तावेज: 

कार्यबाहक अध्यक्ष तोकिएको बारे वडा नं ३ वडा कार्यालय बाट जारि सूचना ।

वडा नं ३ का वडा अध्यक्ष श्री निमा सोना शेर्पाज्यूको वैदेशिक भ्रमण रहेकोले वडा सदस्य श्री काले शेर्पाज्यूलाई कार्यबाहक अध्यक्ष तोकिएको बारे वडा नं ३ वडा कार्यालय बाट जारि सूचना ।

दस्तावेज: 

परिक्षा मिति तोकिएको सम्बन्धि सूचना

दस्तावेज: 

एम आइ एस अपरेटर, रोजगार सहायक र उद्यम विकास सहजकर्ताको प्रारम्भिक सूची प्रकाशन सम्बन्धि सूचना

दस्तावेज: