FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

आर्थिक प्रस्ताव खोलिने सम्बन्धि सूचना ।

दस्तावेज: 

Invitation for Bids

दस्तावेज: 

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आसयको सूचना

दस्तावेज: 

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आसयको सूचना

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आसयको सूचना

दस्तावेज: 

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आसयको सूचना

दस्तावेज: 

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आसयको सूचना

दस्तावेज: 

आर्थिक प्रस्ताव खोलिने सम्बन्धि सूचना ।

दस्तावेज: 

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आसयको सूचना

दस्तावेज: 

बोलपत्रको आर्थिक प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

दस्तावेज: