FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

१३ औँ गाउँसभाको निर्णयहरु

८०/८१ 01/16/2024 - 10:54 PDF icon 13 gaun sabha.pdf

आ.ब. २०८० ०८१ को बजेट तथा कार्यक्रम व्यक्तव्य

८०/८१ 06/27/2023 - 07:19 PDF icon आ.ब. २०८० ०८१ को बजेट तथा कार्यक्रम.pdf

आ व २०८०।२०८१ को वार्षिक नीति, कार्यक्रम

८०/८१ 06/27/2023 - 07:14 PDF icon आ.ब. २०८० ८१ को नीति तथा कार्यक्रम.pdf

आर्थिक ऐन २०७९/०८०

७८।७९ 08/01/2022 - 10:05 PDF icon आर्थिक ऐन २०७९०८०.pdf

आ व २०७९।२०८० को वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेट पुस्तिका

७८।७९ 07/27/2022 - 12:59 PDF icon बजेट२०७९२०८०.pdf

आ व २०७८।२०७९ को वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेट पुस्तिका

७८।७९ 10/31/2021 - 10:22 PDF icon आ व २०७८।२०७९ को वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेट पुस्तिका.pdf

आ व २०७४।२०७५ को वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेट पुस्तिका

७४/७५ 10/31/2021 - 09:55 PDF icon budget_074_075.pdf

आ व २०७८।७९ को वार्षिक नीति कार्यक्रम तथा बजेट

७८।७९ 06/30/2021 - 18:23 PDF icon 1नीति तथा कार्यक्रम २०७८.pdf, PDF icon बजेट तथा कार्यक्रम- २०७८.pdf

भाेटेकाेशी गाउँपालिकाकाे साताैँ गाउँसभा द्धारा स्वीकृत आ व २०७७।०७८ काे वार्षिक नीति कार्यक्रम तथा बजेट पुस्तिका

७७/७८ 08/11/2020 - 15:43 PDF icon Final 1.pdf

भाेटेकाेशी गाउँपालिकाकाे साताै गाउँसभा

७६/७७ 06/24/2020 - 19:58 PDF icon 1नीति तथा कार्यक्रम २०७७.pdf, PDF icon 2आर्थिक ऐन २०७७.pdf, PDF icon 3विनियोजन ऐन-२०७७.pdf, PDF icon बजेट तथा कार्यक्रम- २०७७.pdf

Pages