FAQs Complain Problems

७८।७९

रेन्बो ट्राउट माछा प्रवर्धन खेति कार्यक्रमको लागि आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना

दस्तावेज: 

सेवा करारमा शिक्षक आवश्यकता सम्बन्धि सूचना

दस्तावेज: 

स्थानीय विदा सम्बन्धि सार्वजनिक सूचना

दस्तावेज: 

क्याटलग सपिङ विधिबाट 4WD Double Cab Pick-up खरिद गर्ने सम्बन्धि सूचना

दस्तावेज: 

आर्थिक ऐन २०७९/०८०

आ व २०७९।२०८० को वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेट पुस्तिका

दस्तावेज: