FAQs Complain Problems

गाउँपालिकाले प्रदान गरेका सेवाहरू प्रति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?

छु
51% (18 votes)
छैन
29% (10 votes)
केहि मात्र
20% (7 votes)
Total votes: 35