FAQs Complain Problems

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

२०७९ चैत्र २० गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय

७९/८० 04/04/2023 - 10:38 PDF icon २०७९ चैत्र २० गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय.pdf

2079 चैत्र २ गते को कार्यपालिका बैठक निर्णय

७९/८० 03/19/2023 - 11:10 PDF icon २०७९ चैत्र २ को कार्यपालिका बैठक निर्णय.pdf

2079 फागुन २३ गते को कार्यपालिका बैठक निर्णय

७९/८० 03/09/2023 - 10:50 PDF icon 2079 फागुन २३ गते को कार्यपालिका बैठक निर्णय.pdf

२०७९ माघ २४ गते को कार्यपालिका बैठक निर्णय

७९/८० 02/15/2023 - 16:56 PDF icon 2079 माघ २४ गते को कार्यपालिका बैठक निर्णय.pdf

२०७९ पौष १४ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय

७९/८० 01/01/2023 - 13:30 PDF icon २०७९ पौष १४ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय.pdf

२०७९ मंसिर १५ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय

७९/८० 12/03/2022 - 13:28 PDF icon २०७९ मंसिर १५ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय.pdf

२०७९ कार्तिक १८ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय

७९/८० 11/07/2022 - 13:26 PDF icon २०७९ कार्तिक १८ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय.pdf

२०७९ भाद्र २७ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय

७९/८० 09/14/2022 - 13:24 PDF icon २०७९ भाद्र २७ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय.pdf

२०७९ श्रावण १९ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय

७९/८० 08/07/2022 - 13:21 PDF icon २०७९ श्रावण १९ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय.pdf