FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

Invitation for Bids

८०/८१ 05/03/2024 - 11:40 PDF icon ward3.pdf

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आसयको सूचना

८०/८१ 03/29/2024 - 18:07 PDF icon BHOTEKOSHI GA. 5x11.pdf

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आसयको सूचना

८०/८१ 03/13/2024 - 10:10 PDF icon Bhotekoshi Rural Municipality, Phulpingkatti, Sindhupalchwok 4x13.pdf

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आसयको सूचना

८०/८१ 03/11/2024 - 10:24 PDF icon BHOTEKOSHI SINDHUPALCHOK 5x13-1.pdf

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आसयको सूचना

८०/८१ 03/08/2024 - 10:19 PDF icon jpg2pdf.pdf

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आसयको सूचना

८०/८१ 03/04/2024 - 11:10 PDF icon chaku marming .pdf

आर्थिक प्रस्ताव खोलिने सम्बन्धि सूचना ।

८०/८१ 02/29/2024 - 11:09 PDF icon aasaya listi.pdf

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आसयको सूचना

८०/८१ 02/28/2024 - 13:02 PDF icon aasaya suchana.pdf

बोलपत्रको आर्थिक प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

८०/८१ 02/26/2024 - 11:23 PDF icon Community building marming.pdf

आर्थिक प्रस्ताव खोलिने सम्बन्धि सूचना ।

८०/८१ 02/26/2024 - 11:20 PDF icon notice adv 4x16 cc bhotekoshi gaupalika-1.pdf

Pages