FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

निर्वाचन आयाेगकाे सूचना

सुपरिवेक्षक र गणक परिक्षा सञ्चालन सम्बन्धमा ।

दस्तावेज: 

सुपरिवेक्षक तथा गणक आवश्यकता सम्बन्धी सूचना

आ व २०७६।०७७ काे लेखापरिक्षण सम्बन्धमा ।

नतिजा प्रकाशन गरिएकाे सम्बन्धी सूचना

नतिजा प्रकाशन गरिएकाे सम्बन्धी सूचना

दस्तावेज: 

निजी आवास पुननिर्माण तथा प्रवलीकरण लाभग्राहीलाई पुननिर्माण सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना

निजी आवास पुननिर्माण तथा प्रवलीकरण लाभग्राहीलाई पुननिर्माण सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना

उद्यम विकास सहजकर्ता पदकाे नतिजा प्रकाशन गरिएकाे सम्बन्धि सूचना

उद्यम विकास सहजकर्ता पदकाे नतिजा प्रकाशन गरिएकाे सम्बन्धि सूचना

सेवा करारमा पदपूर्ति सम्बन्धि म्याद थपकाे सूचना

उद्यम विकास सहजकर्ताकाे सेवा करार सम्बन्धि सूचना

दस्तावेज: 

प्रदेश लाेक सेवा आयाेग, बागमतीमा कर्मचारी माग सम्बन्धमा

दस्तावेज: