FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

पुन: परिक्षा मिति तोकिएको सम्बन्धमा ।

दस्तावेज: 

परिक्षा स्थगित गरिएको सम्बन्धि सार्वजनिक सूचना

दस्तावेज: 

परिक्षा मिति तोकिएको सम्बन्धमा ।

दस्तावेज: 

सिम्बोल नं कायम तथा अन्तिम नामावली प्रकाशन सम्बन्धमा ।

दस्तावेज: 

परिक्षा मिति तोकिएको सम्बन्धमा ।

दस्तावेज: 

नामावली प्रकाशन सम्बन्धमा ।

दस्तावेज: 

स्थानीय न्यायिक सहजकर्ता नियुक्ति सम्बन्धि

सेवा करारमा शिक्षक आवश्यकता सम्बन्धि सूचना ।

दस्तावेज: 

अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सार्वजनिक सूचना

दस्तावेज: 

सेवा करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धि सूचना सशोधन सम्बन्धमा ।