FAQs Complain Problems

८०/८१

अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्वन्धी सार्वजनिक सुचना ।

दस्तावेज: 

स्थायी शिक्षक पदस्थापन गरिएको सम्बन्धमा ।

दस्तावेज: 

परिक्षा मिति तोकिएको सम्बन्धि सूचना ।

दस्तावेज: 

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आसयको सूचना

दस्तावेज: 

सेवा करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धि सूचना सम्बन्धमा ।

दस्तावेज: 

तालिम संचालनको लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना ।

दस्तावेज: 

Barista Training संचालन हुने सम्बन्धि सूचना ।

दस्तावेज: 

परिक्षा मिति तोकिएको सम्बन्धमा ।

दस्तावेज: 

तातोपानी भन्सार कार्यालय लार्चा सिन्धुपाल्चोकको मालवस्तु लिलाम विक्री सम्बन्धि सूचना ।

दस्तावेज: 

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आसयको सूचना