FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

पशु उपचार सेवा कार्यक्रम अन्तर्गत अौषधी खरीद र कृषि सेवा कार्यक्रम अन्तर्गत विभिन्न जातका तरकारी बिउ खरिद सम्बन्धि बाेलपत्र

पशु उपचार सेवा कार्यक्रम अन्तर्गत अौषधी खरीद र कृषि सेवा कार्यक्रम अन्तर्गत विभिन्न जातका तरकारी बिउ  खरिद सम्बन्धि बाेलपत्र

ढुङ्गा गिटी बालुवा पत्रे ढुङ्गा तथा जडीबुटी स‌ंकलन सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानकाे सूचना

ढुङ्गा गिटी बालुवा पत्रे ढुङ्गा तथा जडीबुटी स‌ंकलन सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानकाे सूचना

दस्तावेज: 

सिलबन्दी दरभाउ पत्र आव्हानकाे सूचना

दस्तावेज: 

सिलबन्दी दरभाउ पत्र आव्हानकाे सूचना

शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानकाे सूचना

बाेलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

बाेलपत्र आव्हानकाे सूचना

दस्तावेज: 

बाेलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना

बाेलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना

दस्तावेज: 

शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानकाे सूचना । साेलार जडान कार्य

शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानकाे सूचना । साेलार जडान कार्य

दस्तावेज: 

ग्याविन जाली सप्लाई सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानकाे सूचना

ग्याविन जाली सप्लाई सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानकाे सूचना

दस्तावेज: