FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

ढुङ्गा गिटी बालुवा पत्रे ढुङ्गा तथा जडीबुटी स‌ंकलन सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानकाे सूचना

ढुङ्गा गिटी बालुवा पत्रे ढुङ्गा तथा जडीबुटी स‌ंकलन सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानकाे सूचना

दस्तावेज: 

सिलबन्दी दरभाउ पत्र आव्हानकाे सूचना

दस्तावेज: 

सिलबन्दी दरभाउ पत्र आव्हानकाे सूचना

शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानकाे सूचना

बाेलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

बाेलपत्र आव्हानकाे सूचना

दस्तावेज: 

बाेलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना

बाेलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना

दस्तावेज: 

शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानकाे सूचना । साेलार जडान कार्य

शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानकाे सूचना । साेलार जडान कार्य

दस्तावेज: 

ग्याविन जाली सप्लाई सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानकाे सूचना

ग्याविन जाली सप्लाई सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानकाे सूचना

दस्तावेज: 

शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानकाे सूचना

शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानकाे सूचना

दस्तावेज: