FAQs Complain Problems

नँया तथा स‌ंशाेधित कार्यविधि

“घ” वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ ‘पहिलो संशोधन’

अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय(पत्र वितरण कार्यविधि, २०७५

तातोपानी भन्सार सुख्खा बन्दरगाह मजदुर व्यवस्थापन कार्यविधि – २०७६

 

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: