भोटेकोशी गाउँपालिका मा यहाँहरु लाई हार्दिक स्वागत् छ।

दाबुटी शेर्पा लामा

ईमेल: 
dabutilama34@gmail.com
फोन: 
9843043563
Section: 
भोटेकोशी गाउँपालिका